GRAJ BY WYGRAĆ - WYRAŻAJ SIEBIE

PROJEKT WOLFPLAYER

powstał we wrześniu 2016 roku. Skierowany jest do zawodników, którzy chcą podnosić swoje umiejętności piłkarskie w oparciu o świadomą i zaplanowaną pracę treningową. Daje możliwość treningu zindywidualizowanego w małych grupach, gdzie kluczowymi aspektami są: jakość i powtarzalność. Proces w jakim funkcjonuje zawodnik zapewnia kompleksowy rozwój techniki piłkarskiej, rozumienia gry, przygotowania motorycznego i mentalnego. Jako trenerzy kierujemy się wiedzą uzyskaną na bazie szkoleń, staży, doświadczeń własnych i innych, dotyczących głównie treningu indywidualnego.

Stawiamy na świadomość zawodnika w długofalowym procesie jakościowego treningu.

WIZJA ZAWODNIKA W PROJEKCIE WOLFPLAYER​

Praca nad świadomością zawodnika

 • trening wiedzy – nauka kluczowych umiejętności w oparciu o przykłady najlepszych
 • odpowiedzialność – konsekwencja, zadania domowe, prowadzenie treningu
 • analiza pomeczowa – w oparciu o przyczyny
 • samoocena – przyczyny i zaangażowanie

Praca treningowa w najwyższej jakości

 • oparta na detalach, powtarzalności i szczegółowości.

Schemat rozwoju zawodnika w projekcie:

 • do 12 roku życia – WolfPLAYER SYSTEM nauka umiejętności – kompleksowy rozwój
 • 12 – 16 rok życia – WolfPLAYER SYSTEM + praca nad potrzebami i deficytami
 • 16 – senior – praca nad potrzebami, deficytami i ukierunkowanie na model gry w klubie

WOLFPLAYER SYSTEM

Autorski program ukierunkowany na wszechstronny i kompleksowy rozwój zawodnika. Fundamentem są 4 filary: TECHNIKA, TAKTYKA, MOTORYKA i MENTALNOŚĆ. Dążymy do nauki umiejętności, doskonalenia jej i wykorzystania w warunkach meczowych, gdzie kluczowymi aspektami są świadomość i rozumienie gry. Wzorujemy się na kluczowych umiejętnościach najlepszych, które są podłożem do inspiracji zawodników.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Jakość

Wysoka jakość pracy - w oparciu o detale, szczegółowość, powtarzalność

Elastyczność

ukierunkowanie na potrzeby, stosowanie różnorodnych narzędzi i środków dopasowanych do zawodnika

Proces

przekonanie, że rozwój zawodnika wymaga pracy, czasu i konsekwencji

OFERTA

Trening grupowy WolfPLAYER

Trening w małych grupach (6-8 osób) oparty na autorskim programie WolfPLAYER. Zajęcia dodatkowe dla zawodników, którzy chcą trenować więcej niż inni. Charakteryzuje się kompleksowym podejściem do rozwoju umiejętności zawodnika i przede wszystkim większą powtarzalnością danego zadania. Możliwość konfrontacji i nauki w małych grach.

 • Systemowy trening – WolfPLAYER SYSTEM
 • Akcent motoryczny – poprawa obszarów motorycznych
 • Małe grupy
 • Formy izolowane + formy małych gier
 • Powtarzalność – skupienie na detalach
 • Analiza video

Trening indywidualny WolfPLAYER

Zajęcia w blokach: 1 – 1 osoba, 1 – 2 osoby, 1 – 3 osoby
Trening potrzeb zawodnika. W pierwszej kolejności poprawa umiejętności, którą zawodnik sam chce w sobie rozwinąć i pozwoli mu być lepszym. W następnej kolejności sugestie wynikające z analizy gry i oceny zawodnika.

 • Indywidualizacja – trening potrzeb
 • Formy izolowane – detale – powtarzalność
 • Analiza video – gra i trening zawodnika
 • Diagnoza – deficyty wynikające z analizy gry (jako drugi etap działań)

Trening motoryczny
WolfPLAYER

Zajęcia w blokach: 1 – 1 osoba, 1 – 2 osoby
Trening dostosowany do potencjału sportowca. Plan działania określony na podstawie ustalonego, indywidualnego profilu zawodnika.

 • Określenie potrzeb, oczekiwań oraz stopnia zaawansowania sportowego
 • Holistyczny i równomierny rozwój ruchowy
 • Poprawa podstawowych obszarów motorycznych

ZOBACZ NASZE TRENINGI:

Loteria czy „zawodowstwo”?

WYBIERASZ​